ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 02 listopad 2015 20:44

Sukces Tomka

Napisane przez

Dnia 28.10.2015 r. uczeń naszej szkoły Tomasz Kowalski wziął udział w XII Wojewódzkich Zawodach Pływackich Szkół Specjalnych o Puchar Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Białymstoku. W konkurencji 15 m ze sprzętem pneumatycznym zdobył  I miejsce.

                    Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów sportowych!

poniedziałek, 02 listopad 2015 20:36

Bowling

Napisane przez

 Uczniowie naszej szkoły w dniu 27.10.2015 r, uczestniczyli w zajęciach sportowych, w ramach  projektu "Szkoła w ruchu". Program edukacyjny, ma na celu, między innym,i promocję różnych dyscyplin sportowych.Tym razem odwiedziliśmy kręgielnie. Bowling,to dyscyplina sportowa, która dała naszym uczniom dużo radości i przyjemności sportowej .

poniedziałek, 02 listopad 2015 20:32

KEN w DPS

Napisane przez
Dnia 15 października 2015 r. w Zespole Szkół Nr 12 w Białymstoku przy Domu Pomocy Społecznej, odbyły się uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście - wicedyrektor naszej szkoły Pani Bożena Dąbrowska, ks. Jan Filewicz, ks. Piotr Pietkiewicz, kierownicy oddziałów, pracownicy socjalni, nauczyciele, a także uczniowie, którzy pod kierunkiem p. Marioli Zwolińskiej i p. Justyny Trochimczuk zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Na zakończenie uczniowie wręczyli okolicznościowe laurki, a następnie wszyscy zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem.
 
wtorek, 27 październik 2015 12:46

Gimnastyka śródlekcyjna w szkole

Napisane przez

W ramach projektu "Szkoła w Ruchu – Zdrowa Szkoła" zachęcamy wszystkich nauczycieli do prowadzenia gimnastyki śródlekcyjnej, która ma na celu:

- przeciwdziałanie negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia gromadzonego w ciągu dnia ,

- ożywienie funkcji wegetatywnych: płuc, serca - dokrwienie mózgu,

- korekcja wad postawy poprzez ruch wszechstronnie angażujący układ kostno - stawowo – mięśniowy,

- odciążenie analizatora wzrokowo – słuchowego,

- kształtowanie trwałego nawyku stosowania aktywnego wypoczynku w czasie pracy umysłowej w szkole i domu.

     W  organizowaniu ćwiczeń śródlekcyjnych należy pamiętać o następujących zasadach:
  1. Ćwiczenia śródlekcyjne należy organizować na każdej lekcji w momentach, w których występuje znużenie i zmęczenie uczniów.
  2. Ćwiczenia śródlekcyjne należy prowadzić przy otwartych oknach, bez względu na porę roku.
  3. Miejscem ćwiczeń śródlekcyjnych są pomieszczenia, w których odbywają się lekcje.
  4. Ćwiczenia śródlekcyjne organizuje i przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne w danej klasie.
  5. Ćwiczenia śródlekcyjne powinny zawierać proste układy, które pobudzają układy oddechowy i krążenia oraz wprowadzają moment odprężenia psychicznego.
  6. Ćwiczenia śródlekcyjne są jedną z form działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły na rzecz podnoszenia stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
  7. Przy organizacji ćwiczeń śródlekcyjnych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z ustaleniami zawartymi w odrębnych przepisach.

 

                 

sobota, 24 październik 2015 12:29

Moja droga do przyszłości.

Napisane przez

Dnia 6 października  w Zespole Szkół Nr 12 przy ulicy Krakowskiej 19, odbyło się spotkanie Rodziców oraz opiekunów,  w ramach realizowanego w naszej szkole programu z zakresu preorientacji zawodowej „Moja droga do przyszłości”.   Na spotkanie przybyli zaproszeni goście – Rodzice absolwentów naszej szkoły – Pani Alina Pietruczyk oraz Pani Lucyna Szepiel.  Nasi goście podzielili się swoją  wiedzą i  bogatymi doświadczeniami.  Panie opowiadały  o ścieżkach życiowych swoich dzieci po ukończeniu szkoły oraz o tym czym zajmują się dzisiaj.  Wywiązała się bardzo interesująca i owocna rozmowa.

            Podczas spotkania Panie Aneta Żak oraz Justyna Trochimczuk przedstawiły prezentację multimedialną na temat programu, w ramach którego odbyło się spotkanie. Program „Moja droga do przyszłości” przeznaczony jest do realizacji z uczniami gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Głównym jego celem jest określenie własnych predyspozycji i zainteresowań uczniów, przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej. Bardzo istotne jest również włączenie rodziców do aktywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz współpraca z instytucjami oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

            Wszystkim Gościom oraz Rodzicom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie  oraz liczymy na dalszą współpracę.

  

Strona 62 z 72