ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 24 październik 2015 12:29

Moja droga do przyszłości.

Napisane przez

Dnia 6 października  w Zespole Szkół Nr 12 przy ulicy Krakowskiej 19, odbyło się spotkanie Rodziców oraz opiekunów,  w ramach realizowanego w naszej szkole programu z zakresu preorientacji zawodowej „Moja droga do przyszłości”.   Na spotkanie przybyli zaproszeni goście – Rodzice absolwentów naszej szkoły – Pani Alina Pietruczyk oraz Pani Lucyna Szepiel.  Nasi goście podzielili się swoją  wiedzą i  bogatymi doświadczeniami.  Panie opowiadały  o ścieżkach życiowych swoich dzieci po ukończeniu szkoły oraz o tym czym zajmują się dzisiaj.  Wywiązała się bardzo interesująca i owocna rozmowa.

            Podczas spotkania Panie Aneta Żak oraz Justyna Trochimczuk przedstawiły prezentację multimedialną na temat programu, w ramach którego odbyło się spotkanie. Program „Moja droga do przyszłości” przeznaczony jest do realizacji z uczniami gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Głównym jego celem jest określenie własnych predyspozycji i zainteresowań uczniów, przygotowanie młodzieży gimnazjum do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej. Bardzo istotne jest również włączenie rodziców do aktywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz współpraca z instytucjami oraz stowarzyszeniami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

            Wszystkim Gościom oraz Rodzicom serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie  oraz liczymy na dalszą współpracę.

  

wtorek, 20 październik 2015 21:20

RODZICE – NAUCZYCIELOM W DNIU ICH ŚWIĘTA

Napisane przez

Dnia 13.10.2015r. w naszej szkole odbyła się impreza szkolna z okazji Dni Edukacji Narodowej. Świętowaliśmy ten dzień na wesoło. Już na samym początku przyświecało nam hasło „Wszystko nas dziś rozwesela bo dziś dzień nauczyciela” w holu jako element dekoracji. Dużej dawki radości dostarczyła wszystkim uczestnikom imprezy inscenizacja wiersza Juliana Tuwima pt „ Rzepka” w wykonaniu rodziców. Mamy przebrane za postaci z wiersza: dziadek, babcia, wnuczek, szczeniaczek mruczek, kot, kurka, gąska, bocian, żaba, kawka naśladowały gesty do przygotowanej muzyki.

Kolejnym punktem imprezy były podziękowania i życzenia składane przez uczniów i rodziców. W imieniu uczniów życzenia złożył gimnazjalista Piotr. Pracownikom szkoły zostały wręczone drobne upominki - „ Drzewka szczęścia”. W imieniu rodziców życzenia przekazała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Buczyńska, która na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Pszczoły złożyła obraz - kolaż zdjęć uczniów. Był to piękny dowód wdzięczności wszystkim nauczycielom. Dyrektor szkoły podziękowała za życzenia, przygotowaną imprezę oraz nagrodziła nauczycieli i pracowników administracji i obsługi za ich trud w codziennej pracy.

Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez  rodziców. Dzień ten na długo pozostanie w naszej  pamięci.

DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA DOSTARCZENIE TAK WIELU POZYTYWNYCH WRAŻEŃ.

środa, 14 październik 2015 17:08

Szkolne koło PCK

Napisane przez

 

                                                                          


Od września w naszej szkole działa Szkolne Koło PCK      „Piękne serca”.

Mottem działalności naszego koła są słowa wielkiego Polaka, Jana Pawła II „Człowiek jest tyle wart ile może dać drugiemu człowiekowi”, przekazujące wartość miłowania bliźnich i traktowania innych z należytym szacunkiem.

Na zebraniu założycielskim wybrany został Zarząd Szkolnego Koła PCK, w skład którego weszli uczniowie naszej szkoły. Na kolejnym zebraniu w dniu 09.10.2015 członkowie naszego SK PCK otrzymali legitymacje PCK.

Na zebraniu zaproponowano działania na najbliższy rok szkolny:

- organizowanie kiermaszy świątecznych  (włączając pracowników szkoły i rodziców naszych uczniów)

- Akcja ZNICZ

- zbiórki odzieży i produktów żywnościowych

- włączenie się w akcje ogólnopolskie i regionalne, m.in. pomoc polskiej szkole na Litwie

- paczki świąteczne potrzebującym rodzinom naszej szkoły

- organizacja pomocy potrzebującym „niewidzialna ręka”

- skrzynka potrzeb/tablica ogłoszeń „Potrzebuję”, „Oddam”

- wyznaczenie miejsca w szkole na kącik Szkolnego Koła PCK „Piękne serca

- nawiązanie współpracy ze Szkolnym Kołem PCK w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku

- nawiązanie współpracy z wolontariuszami oddziału PCK w Białymstoku.

We wtorek  6 października w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczno-techniczne pt: „Cudaki warzywniaki” zorganizowane przez Panią Kasię i Panią Anię. W warsztatach udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Zadaniem uczestników zajęć warsztatowych było wykonanie pomysłowych postaci z warzyw i owoców. Wykonane prace zostały wyeksponowane w świetlicowym kąciku przyrody. Zapraszamy do galerii zdjęć.

niedziela, 11 październik 2015 17:11

Biegać każdy może

Napisane przez

Dnia 05.10.2015 r. Zespół Szkół Nr 12 był organizatorem V Międzyszkolnych Zawodów Sportowych "Biegać każdy może". Celem imprezy było: prezentacja umiejętności i sprawności ruchowej, kształtowanie pożądanych postaw w działaniu indywidualnym i zespołowym, nawiązywanie przyjaźni i zdrowej rywalizacji.

Otwarcia zawodów dokonała pani dyrektor Elżbieta Pszczoła, powitała zaproszonych gości oraz życzyła wszystkim dobrej zabawy.

Zakres współzawodnictwa obejmował szkoły podstawowe i gimnazjalne, tj.:

- Zespół Szkół Nr 11

- Zespół Szkół Nr 12

- Zespół Szkół Nr 13

- Zespół Szkół Nr 17

Konkurencje zawodów:

 1. Drużynowe wyścigi rzędów

- I m-ce ZS Nr 13

- II m-ce ZS Nr 12 w składzie: Shabinam Edilova, Kacper Szymański, Maksymilian Ostaszewski, Marcin Maksimowicz, Tomasz Kowalski.

- III m-ce ZS Nr 11

2. Indywidualne biegi na odcinku 15 m

-  I m-ce Slediński Michał ZS Nr 17

-  II m-ce Julia Skwierczyńska ZS Nr 13

-  III m-ce Marcin Maksimowicz ZS Nr 12

3. Indywidualne biegi na odcinku 30 m

-  I m-ce Kacper Szymański ZS Nr 12

-  II m-ce Adam Piłaszewicz ZS Nr 17

-  III m-ce Łukasz Piekarski ZS Nr 13

4. Chód z asystą na odcinku 15 m

- I m-ce Dominik Osiecki ZS Nr 12

- II m-ce Dominika Chomicka ZS Nr 12

- III m-ce Joanna Markowska ZS Nr 12

                                                                                                 Gratulujemy!

                                                                                         

Strona 78 z 87