ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.

Dnia 15.11.2018 r.  odbył się VIII Podlaski Memoriał im. Waldemara Kikolskiego w Biegach Przełajowych Szkół Specjalnych . Organizatorem imprezy był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 w Białymstoku.
 Z naszej placówki w zawodach udział wzięło 5 – ro zawodników, którzy rywalizowali
 w biegu na dystansie 400 m :
- Marcin Maksimowicz I m – ce
- Eset Khabibulaewa II m – ce
- Shabinam Edilova II m -ce
- Katarzyna Koc III m -ce
- Kacper Danilczuk III m - ce
- Zuzanna Chlabicz – kibic
 Zmagania sportowe uwieńczone zostały wręczeniem pamiątkowych medali oraz pucharów.

Scenariusz obchodów 100lecia Odzyskania Niepodległości

w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku

Wstęp

Wpisując się w ideę równości w dostępie do kultury, historii i dziedzictwa narodowego, chcemy włączyć się z całą społecznością szkolną w powszechne obchody 100lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z uwagi na funkcjonowanie i możliwości psychofizyczne naszych uczniów chcemy zaproponować możliwie szeroki wachlarz metod i oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, aby temat tak ważny w historii naszego kraju, był dostępny w swojej formie i treści dla każdego z naszych uczniów.

Opracowanie:

mgr Anna Kopczuk

mgr Anna Rogalska

mgr Aneta Żak

mgr Joanna Żarska

Realizacja:

Uczniowie  i nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku:

Szkoła Podstawowa Nr 35 i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Temat: Odzyskanie przez Polskę Niepodległości 1918.

Cele:

- kształtowanie postaw patriotycznych i sposobu ich wyrażania,

- rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych,

- wzbudzanie w uczniach zainteresowania dziejami Polski i pogłębianie umiejętności ich rozumienia,

- aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym.

-integracja ze społecznością lokalną- nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci narodowej oraz Grupą Rekonstrukcyjną Twierdza Osowiec.

-rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.

-budowanie szacunku dla symboli narodowych.

-propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.

-rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.

Metody pracy

Podczas realizacji projektu należy stosować zróżnicowane metody nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, zarówno tradycyjne, jak i aktywizujące, rozwijające ucznia oraz jego samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie mogą pracować zarówno indywidualnie jak i w zespołach.

Zajęcia będą prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem:

  • materiałów multimedialnych
  • pracy z materiałem źródłowym
  • pogadanek
  • wycieczek
  • inscenizacji i montaży słowno-muzycznych
  • pokazów
  • prac plastycznych
  • lekcji pokazowych

Harmonogram działań:

Lp. Treści Sposoby realizacji Termin
1

Polska Niepodległa

Przeprowadzenie lekcji przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polak mały”.

- konkurs plastyczny „Za co kocham Polskę” – wykonanie prac plastycznych przez zespoły klasowe, prezentacja prac w szkolnej galerii.

- tańce narodowe: Polonez – nauka tańca.

-nauka i utrwalanie przez zabawę Hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

-utrwalanie symboli narodowych

05.11.2018
2 Postać Józefa Piłsudskiego i jego wielka rola w odzyskaniu niepodległości

- przybliżenie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego

w formie pogadanki.

- wyjście uczniów wraz z nauczycielami pod       pomnik Józefa Piłsudskiego w Białymstoku,      złożenie kwiatów

06.11.2018

3 Wojenko, wojenko…

- występ zaproszonej grupy rekonstrukcyjnej Twierdzy Osowiec: przybliżenie postaci wyglądu żołnierzy tego okresu oraz broni, którą się posługiwano- pogadanka

- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

07.11.2018

4 Kocham Cię Polsko! - quiz wiedzy historycznej ( ze zróżnicowanym stopniem trudności oraz w wersji dla osób komunikujących się z wykorzystaniem AAC)

08.11.2018

5 Jeszcze Polska …

- wspólne odśpiewanie hymnu narodowego

- historia Polski w obiektywie - oglądanie filmów dokumentalnych oraz zdjęć o tematyce historycznej z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego.

09.11.2018

niedziela, 04 listopad 2018 19:33

Spotkanie z okazji XVIII Dnia Papieskiego

Napisane przez

Dnia 16 października w naszej szkole odbyło się spotkanie z okazji XVIII Dnia Papieskiego „ Promieniowanie Ojcostwa”. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli śpiewając pieśni o Janie Pawle II, odpowiadając na pytania dotyczące pontyfikatu naszego papieża. Z zainteresowaniem słuchali ciekawostek z życia Karola Wojtyły. Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem – „niebiańskim mleczkiem" od Papieża.

czwartek, 18 październik 2018 20:07

ŚWIĘTO SZKOŁY

Napisane przez

Jest taki dzień, w którym szczególnie doświadczamy wspólnej więzi. Każdy kto codziennie wkracza w progi naszej szkoły: uczeń, rodzic, nauczyciel i każdy pracownik naszej szkoły tego dnia mógł poczuć, że jesteśmy jedną społecznością, której główny cel to wspieranie rozwoju dziecka. Mowa o ŚWIĘCIE SZKOŁY- podwójnej uroczystości obejmującej obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej oraz ślubowanie nowoprzybyłych uczniów.

12 października 2018r. Pani Dyrektor uroczyście wprowadziła w progi szkolne nowych żaków: Kacpra i Andrzeja, którzy wraz z rodzicami złożyli przyrzeczenia uczniowskie. Po ceremonii ślubowania wszyscy obejrzeliśmy prezentację multimedialną pt. ”Pierwsze kroki w szkole Andrzeja i Kacpra”.

Podczas akademii Pani Dyrektor wręczyła również nagrody Dyrektora dla pracowników szkoły. Po części oficjalnej naszych obchodów czekała na nauczycieli miła artystyczna niespodzianka- skecz pt. „Moja pani jest najlepsza” w wykonaniu rodziców, a także upominki oraz życzenia, które wywołały uśmiech na niejednej twarzy belfraJ Dziękujemy Wam drodzy rodzice za zaangażowanie i włożoną pracę… oraz tort!

Na zakończenie chciałabym zacytować fragment ze skeczu, który może być dewizą każdego nauczyciela: „Nie tylko z książek płynie dobra nauka, z serca nauczać to jest wielka sztuka.!

czwartek, 18 październik 2018 19:26

Wycieczka do parku i zoo

Napisane przez

Dnia 11 października 2018 r. nasi uczniowie w ramach realizowanego szkolnego projektu edukacyjnego pt. „Badacze przyrody i przyjaciele drzew” wyruszyli w poszukiwaniach pięknej polskiej złotej jesieni do Parku Zwierzynieckiego oraz białostockiego ZOO „Akcent”. Wspólna wycieczka była świetną okazją do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie. Park i zoo z różnorodnymi gatunkami roślin i zwierząt to najlepsze miejsca na odkrywanie i poznawanie otaczającej nas fauny i flory. Praktyczne zajęcia poza salą lekcyjną pozwalają nie tylko na głębszy rozwój takich procesów jak myślenie, pamięć, spostrzeganie, ale również są okazją do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Dzięki nim w sposób bezpośredni uczeń poznaje otaczający świat. Wycieczka dostarczyła wielu pozytywnych przeżyć, wzbudziła ciekawość i chęci do dalszego badania przyrody.

Zapraszamy do galerii zdjęć :-)

Strona 9 z 55