ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 23 styczeń 2015 21:26

Ślubowanie

Napisane przez Alicja Olech

Dnia 22.01.2015 r w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania nowo przybyłych uczniów. Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą muzyczną „Drzewem być” z udziałem zaproszonych gości: rodziców, rodzeństwa, a także dziadków i babć, których święto także uczciliśmy tego dnia. Ślubujący uczniowie zostali uroczyście przyjęci do braci szkolnej przez Panią Dyrektor Elżbietę Pszczołę pasującą każdego nowicjusza dużym ołówkiem. Po wręczeniu dyplomów oraz upominków przyszedł czas na krótką prezentację instrumentalną przygotowaną przez uczniów klas młodszych, a także występ wokalny uczniów: Patrycji Tarasiewicz i Kacpra Szymańskiego, ze szczególną dedykacją w kierunku kochanych babć  i dziadków. Po występie wnuczęta wręczyły swoim babciom i dziadkom laurki oraz wcześniej upieczone przez siebie ciasteczka. Laurki były wyposażone w wiersze - okazję do wspólnego, rodzinnego czytania w domu. Nasze familijne spotkanie zakończyło się rozmowami przy herbatce i ciasteczku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne przeżycia tego dnia.

Prowadzące imprezę: Alicja Olech i Dorota ZaniewskaJ