ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 10 październik 2014 00:59

Podziekowania

Napisane przez Katarzyna Siemienowicz

Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste –„dziękujemy”- zawiera wszystko co chcemy wyrazić!...

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowanie Fundacji Rosa za przekazanie dwóch magnetycznych tablic sucho- ścieralnych. Dar ten sprawił wielką radość naszym podopiecznym.

 

PODZIĘKOWANIE MŁODEJ PARZE
za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie składają serdeczne podziękowanie nowożeńcom za przekazanie materiałów plastycznych uczniom naszej szkoły.