ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 02 kwiecień 2015 11:57

Szkoła na niebiesko

Napisane przez administrator

I w naszej szkole świętowaliśmy dzień autyzmu. W szkole było niebiesko i wesoło. Wieczorem o godz. 18.00 byliśmy na placu przed ratuszem. Pięknie wygladał ratusz i Kościół Św. Rocha podświetlony na niebiesko.