ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 23 wrzesień 2014 01:01

Otrzymaliśmy wsparcie od firmy Yogoland z Białegostoku

Napisane przez Alicja Olech

Wciąż trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek. Dzięki niej zostanie zakupione nowe oprogramowanie DIGI TRACK do prowadzenia zajęć z terapii EEG Biofeedback. W sierpniu 2014r. otrzymaliśmy od firmy Yogoland plastikowe nakrętki, za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Dziękujemy również wszystkim osobom, które wspomagają nas w tej akcji, a szczególnie Pani Agnieszce Sajewicz – mamie naszego ucznia, która zainicjowała to wspaniałe przedsięwzięcie.