ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 17 listopad 2015 13:12

Akcja "Ratujmy kasztany" 2015

Napisane przez Jacek Szałaj

Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych wzięła udział w kampanii „Ratujmy Kasztany 2015”, organizowanej przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W poniedziałek , 9.11.2015r. Uczniowie wspólnie z opiekunami grabili i uprzątali opadłe liście kasztanowców, zaatakowanych przez groźnego szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka w Parku Centralnym przy ul. K. Kalinowskiego. Zebraliśmy 10 worków.

Z uwagi na to, że w 1kg suchych liści kasztanowca, może być nawet do 4 tys. poczwarek szrotówka kasztanowcowiaczka, a większość z nich jest w stanie przeżyć mrozy dochodzące do – 300C nasze działania w wyraźny sposób przyczynią się do zredukowania populacji tego szkodnika a przez to do poprawy kondycji zdrowotnej kasztanowców w najbliższej okolicy.