ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 17 listopad 2015 13:17

Chroń dziecięce uśmiechy

Napisane przez Edyta Zajkowska

                                                                    

       Polski Czerwony Krzyż i Wrigley Poland wraz z partnerami merytorycznymi prowadzą program edukacyjno – profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy“. Celem akcji jest zachęcanie najmłodszych do dbania o higienę jamy ustnej i propagowanie wśród nich dobrych nawyków – mycia zębów po każdym posiłku, a przynajmniej dwa razy dziennie.Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków.W naszej szkole akcja przeprowadzona zostanie w miesiącach listopad– grudzień 2015 r.

                                                       Zachęcamy do dbania o ząbki naszych dzieci!