ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 24 listopad 2015 13:15

Śniadanie daje moc !

Napisane przez Olga Ziółkowska, Jacek Szałaj

Dnia 06.11.2015r. wzięliśmy udzial w ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc". Przedsięwzięcie miało na celu promowanie zdrowego odżywiania. Na naszych stołach nie zabrakło owoców, warzyw i soków.