ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 09 grudzień 2014 23:16

Śniadanie daje moc

Napisane przez Dorota Zaniewska

W dniu 7 listopada w ramach ogólnopolskiej akcji "Śniadanie Daje Moc", uczniowie naszej szkoły z pomocą rodziców i nauczycieli przygotowali w klasach zdrowe i pożywne śniadanie. Celem tej akcji jest uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom, że pierwszy posiłek jest najważniejszy i należy go zjeść bez pośpiechu. W miłej atmosferze przy dźwiękach spokojnej muzyki instrumentalnej wszyscy uczniowie zjedli wspólne śniadanie. W czasie spotkania, odczytano także wiersze o tematyce prozdrowotnej.