ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 26 wrzesień 2017 17:31

ORW

Napisane przez Alina Wysocka

Tajemniczo brzmiący skrót układa się od dnia 1 września 2017 roku w  nazwę   miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. ORW to Ośrodek  Rewalidacyjno - Wychowawczy. Jego wychowankowie, nie ograniczeni cztero- godzinnym czasem pobytu,  mogą korzystać z oferty edukacyjnej  o charakterze rewalidacyjno- wychowawczym  poszerzonej o zajęcia terapeutyczne i usprawniające ruchowo oraz rekreacyjne. Ośrodek ma swą siedzibę przy ul. Krakowskiej 19 w Białymstoku ; ma też swoje  oddziały przy ul. Baranowickiej 203 i wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku.

Kto już korzysta i kto może skorzystać z usług Ośrodka?

Placówka  jest otwarta na potrzeby dzieci i młodzieży z intelektualną niepełnosprawnością w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia, a więc właściwie i dla dorosłych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, od 3 do 24 roku życia. Aktualnie mamy grupy we wszystkichprzedziałach wiekowych - dla maluchów, dla młodzieży i dla dorosłych. Wszystkie realizowane zadania- wychowawcze, rewalidacyjne i opiekuńcze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb wychowanków tak by zapewnić im prawidłowy przebieg procesów rozwoju, rewalidacji, rehabilitacji i integracji ze środowiskiem ogólnoszkolnym i pozaszkolnym w jak najpełniejszej współpracy z ich rodzinami.  

Uczymy się nowej nazwy i pracujemy od 1 września na poszerzonej ofercie edukacyjnej ale jesteśmy tu na Krakowskiej 19 od kilkudziesięciu lat. Oferujemy nowe warunki i możliwości rozwoju oraz dobrego czasu dla naszych wychowanków ale również  i dużo sprawdzonych metod pracy  z nimi wypracowanych latami działań doświadczonej pedagogicznej kadry i otwartymi sercami wszystkich tu pracowników.     

Do ORW przyjmujemy wychowanków przez cały rok szkolny.