ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 18 wrzesień 2017 16:18

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Napisane przez dyrektor

 Drogi rodzicu, drogi nauczycielu zachęcam do korzystania z zasobów Ośrodka Rozwoju Edukacji szczególnie w dziale wychowanie i profilaktyka.

ORE