ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 08 grudzień 2014 23:18

Harmonia na lekcjach muzyki

Napisane przez Jerzy Kruszewski

Duże zainteresowanie uczniów z Zespołu Szkół nr 12 w Białymstoku wzbudziły lekcje muzyki z wykorzystaniem nietypowego ludowego instrumentu muzycznego tzw. harmonii pedałowej. Uczniowie poznali budowę tego zabytkowego instrumentu i jego bogate zdobienia, wysłuchali kilku utworów zagranych przez nauczyciela muzyki. Jednak największą radość sprawiła próba samodzielnej gry, gdyż trzeba było zaangażować i ręce i nogi.