ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 17 październik 2018 19:17

Obiady

Napisane przez Bożena Dąbrowska
  • OPŁATY ZA OBIADY PROSIMY WPŁACAĆ NA RACHUNEK BANKOWY.

KONTO BANKOWE:
Bank Pekao S.A.            29 1240 1154 1111 0010 3579 3536

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc żywienia.

  • PRZELEWY za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonychterminach.
  • Przelew powinien wpłynąć na konto szkoły do ostatniego dnia podanego terminu wpłat.
  • Wpłaty po terminie skutkują naliczaniem odsetek.
  • Należy wpłacać CAŁĄ kwotę za obiady w danym okresie.
  • ODPISY za obiady będą zwrócone najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca na konto po uprzednim zweryfikowaniu prawidłowości zgłoszenia u intendenta.

 

terminy wpłat

dni wydawania

obiadów

ilość dni cena obiadu dla ucznia      5,00zł cena obiadu dla nauczyciela   9.00 zł.

od 02.09.2019r.

do 10.09.2019r.

Po Wt Śr Cz Pi
 
  03 04 05 06
09 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30        
20 100,00 zł. 180,00 zł

od 01.10.2019r.  

do 10.10.2019r.

Po Wt Śr Cz Pi
  01 02 03 04
07 08 09 10 11
  15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31  
22 110,00 zł. 198,00 zł.

od 04.11. 2019r.

do 10.11. 2019r.

Po Wt Śr Cz Pi
04 05 06 07 08
  12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
19 95,00 zł. 171,00 zł.

od 02.12. 2019r.

do 10.12. 2019r

Po Wt Śr Cz Pi
02 03 04 05 06
09 10 11 12 13
16 17 18 19 20
         
         
15 75,00 zł. 135,00 zł.