Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości w naszej szkole

 • 05 listopad 2018 |
 • Napisane przez  Anna Kopczuk, Anna Rogalska, Aneta Żak, Joanna Żarska
 • wielkość czcionki

Scenariusz obchodów 100lecia Odzyskania Niepodległości

w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku

Wstęp

Wpisując się w ideę równości w dostępie do kultury, historii i dziedzictwa narodowego, chcemy włączyć się z całą społecznością szkolną w powszechne obchody 100lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z uwagi na funkcjonowanie i możliwości psychofizyczne naszych uczniów chcemy zaproponować możliwie szeroki wachlarz metod i oddziaływań edukacyjno-wychowawczych, aby temat tak ważny w historii naszego kraju, był dostępny w swojej formie i treści dla każdego z naszych uczniów.

Opracowanie:

mgr Anna Kopczuk

mgr Anna Rogalska

mgr Aneta Żak

mgr Joanna Żarska

Realizacja:

Uczniowie  i nauczyciele Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku:

Szkoła Podstawowa Nr 35 i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Temat: Odzyskanie przez Polskę Niepodległości 1918.

Cele:

- kształtowanie postaw patriotycznych i sposobu ich wyrażania,

- rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych,

- wzbudzanie w uczniach zainteresowania dziejami Polski i pogłębianie umiejętności ich rozumienia,

- aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym.

-integracja ze społecznością lokalną- nawiązanie współpracy z Instytutem Pamięci narodowej oraz Grupą Rekonstrukcyjną Twierdza Osowiec.

-rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.

-budowanie szacunku dla symboli narodowych.

-propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.

-rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.

Metody pracy

Podczas realizacji projektu należy stosować zróżnicowane metody nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, zarówno tradycyjne, jak i aktywizujące, rozwijające ucznia oraz jego samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie mogą pracować zarówno indywidualnie jak i w zespołach.

Zajęcia będą prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem:

 • materiałów multimedialnych
 • pracy z materiałem źródłowym
 • pogadanek
 • wycieczek
 • inscenizacji i montaży słowno-muzycznych
 • pokazów
 • prac plastycznych
 • lekcji pokazowych

Harmonogram działań:

Lp. Treści Sposoby realizacji Termin
1

Polska Niepodległa

Przeprowadzenie lekcji przez przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polak mały”.

- konkurs plastyczny „Za co kocham Polskę” – wykonanie prac plastycznych przez zespoły klasowe, prezentacja prac w szkolnej galerii.

- tańce narodowe: Polonez – nauka tańca.

-nauka i utrwalanie przez zabawę Hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.

-utrwalanie symboli narodowych

05.11.2018
2 Postać Józefa Piłsudskiego i jego wielka rola w odzyskaniu niepodległości

- przybliżenie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego

w formie pogadanki.

- wyjście uczniów wraz z nauczycielami pod       pomnik Józefa Piłsudskiego w Białymstoku,      złożenie kwiatów

06.11.2018

3 Wojenko, wojenko…

- występ zaproszonej grupy rekonstrukcyjnej Twierdzy Osowiec: przybliżenie postaci wyglądu żołnierzy tego okresu oraz broni, którą się posługiwano- pogadanka

- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

07.11.2018

4 Kocham Cię Polsko! - quiz wiedzy historycznej ( ze zróżnicowanym stopniem trudności oraz w wersji dla osób komunikujących się z wykorzystaniem AAC)

08.11.2018

5 Jeszcze Polska …

- wspólne odśpiewanie hymnu narodowego

- historia Polski w obiektywie - oglądanie filmów dokumentalnych oraz zdjęć o tematyce historycznej z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego.

09.11.2018

Powrót na górę

Stowarzyszenie RMW

Szkoła Współpracy

Fundacja Sedeka

Erasmus+

Licznik

Dzisiaj 18

Wczoraj 18

Tygodniowo 78

Miesięcznie 418

Razem 88712

PSS Społem

PSS Społem

Leroy Merlin

Liroy Merlin

Chrońmy dzieci

Chronimy dzieci