ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
niedziela, 13 styczeń 2019 14:12

Z życia Grupy Wychowawczej ORW

Napisane przez Aneta Żak

WITAMY!

We wrześniu 2018 roku w ZPSW powstała grupa wychowawcza, której wychowawcą została Pani Aneta Żak. W skład naszej  grupy wchodzi  trzech chłopaków. Każdy jest inny, każdy jest fajny, dogadujemy się ze sobą. Wszyscy jesteśmy jednakowo ważni, a nasze relacje  opierają się na wzajemnym szacunku . Zawsze jest wesoło i pracowicie. Nasi wychowawcy zapewniają nam rozmaite zajęcia. Dostrzegają w nas  każde, nawet drobne uzdolnienia i próbują je wykorzystać. Zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa, afirmacji własnej osoby, radości z odnoszonych sukcesów, a naszym  rodzicom stwarzają świadomość pozytywnej roli placówki w rozwoju ich dzieci. Uczestniczymy w życiu lokalnym, kulturalnym i artystycznym, sportowym i turystycznym. Bierzemy udział w imprezach, uroczystościach oraz  konkursach plastycznych podczas których odnosimy ogromne sukcesy.

                                                                                                                  Wychowankowie:

                                                                                                                    Bartosz, Piotr i Michał