ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 15 marzec 2019 18:22

REKRUTACJA!

Napisane przez Bożena Dąbrowska

Dyrekcja Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

serdecznie zaprasza:

 

 

 • do Szkoły Podstawowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

                                            i znacznym, sprzężeniami oraz autyzmem. 

                      Priorytetem w roku szkolnym 2019/2020 jest otwarcie klasy I ukierunkowanej na rozwijanie talentów muzycznych i teatralnych.

 

 • do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

  w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

 

 

Prowadzimy  nabór 

 

 • na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 • na zajęcia indywidualnego nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:

 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

  ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim lub sprzężenia

 • wniosek złożony przez rodzica/opiekuna w sekretariacie szkoły tel. 85  742 13 41