ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 28 wrzesień 2019 22:29

,,Sprzątanie Świata. Polska 2019" ,, Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy "

Napisane przez Małgorzata Tenderenda

Zainspirowani hasłem tegorocznej edycji, wyposażeni w kolorowe worki do segregacji i rękawice ochronne oraz mając zachowane w pamięci zasady bezpieczeństwa ,wyruszyliśmy w piątek, 20.09. 2019r. w teren. Sprzątaliśmy okolice ulicy Krakowskiej i las przyległy do posesji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203.