ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 01 październik 2019 23:27

,,Elektrograty za kwiaty "

Napisane przez Marcin Surmacewicz

Dnia 19-20.09.2019r. została zorganizowana w Castorama zbiórka sprzętu elektrycznego w ramach akcji ,,Elektrograty za kwiaty ". Za przyniesiony sprzęt elektryczny można było otrzymać wrzosy. Nasi wolontariusze, pracownicy szkoły i rodzice włączyli się w tę akcję. Dziękujemy wszystkim, nasz plac szkolny nabrał jesiennych barw.