ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 02 październik 2019 21:58

Spotkanie edukacyjne„ Komisariat Młodego Policjanta”

Napisane przez Katarzyna Siemienowicz

25 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym „ Komisariat Młodego Policjanta”. W Sali mieściły się kąciki tematyczne: ogólno policyjny, ruchu drogowego i kryminalistyczny. Funkcjonariuszka opowiedziała uczniom o pracy w policji, przeprowadziła krótki test ze znajomości podstawowych zasad w ruchu drogowym. Wypadliśmy świetnie.