ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 01 grudzień 2014 23:19

Kocham Cię Polsko!

Napisane przez Iwona Krzykała

Z okazji święta Odzyskania Niepodległości szkoła wyglądała odświętnie – biało - czerwono. Widoczne były symbole narodowe: chorągiewki, godła Polski wylepione z plasteliny, kotyliony. W holu przy wejściu w kąciku patriotycznym można było zapoznać się z historią tego święta. Jak co roku odbył się turniej „Kocham Cię, Polsko” pod hasłem „Wielki Polak”. Wszyscy ubraliśmy się na biało – czerwono. Każda klasa miała za zadanie przygotować informacje o jednym bohaterze narodowym. Klasy przedstawiały swego bohatera w rożny sposób: przebierały się lub prezentowały multimedialnie. Nawiedził więc nas Józef Piłsudski, Jan Paweł II, Królowa Jadwiga oraz Jan Matejko. Królowa Jadwiga, która za życia troszczyła się o najmniejszych rozdała wszystkim cukierki. Uczniowie z zainteresowaniem próbowali odgadnąć postać wielkiego Polaka. Z zaangażowaniem śpiewali pieśni patriotyczne oglądając ich prezentacje na tablicy multimedialnej, np. Kocham, Cię Polsko czy My, Pierwsza Brygada, odpowiadali na pytania dotyczące wielkich Polaków oraz wspólnie recytowali wiersz „Kto ty jesteś?” Zwieńczeniem turnieju było wspólne odśpiewanie hymnu Polski. Wspólne świętowanie rozbudziło w nas jeszcze bardziej miłość do Ojczyzny i jej historii.