ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
niedziela, 08 grudzień 2019 17:55

Kontynuacja zajęć na pływalni

Napisane przez Edyta Jabłonowska
W roku szkolnym 2019/2020 w zajęciach z hydroterapii uczestniczy 13-ro uczniów naszej szkoły .
Zajęcia prowadzą: p. Edyta Jabłonowska, p. Justyna Trochimczuk, p. Anna Polubicka.
Zapraszamy do galerii.