ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
środa, 01 kwiecień 2020 15:36

Układ przedsionkowo – proprioceptywny

Napisane przez Karolina Targońska

Układ przedsionkowo – proprioceptywny

Układ przedsionkowy i układ proprioceptywny to najczęściej rozwijające się i dojrzewające systemy zmysłowe .Receptory układu przedsionkowego znajdują się w uchu wewnętrznym i mają ścisły związek anatomiczny z systemem słuchowym. Receptory układu  proprioceptywnego (czucia głębokiego) zaś rozmieszczone są w mięśniach, ścięgnach i stawach.

Układ przedsionkowo – proprioceptywny umożliwia odbieranie doznań związanych z ruchem i zmianami w ruchu .Wpływa na utrzymanie równowagi, świadomości przestrzeni, właściwe napięcie mięśniowe, koordynację i płynność ruchu. Od jego prawidłowego działania zależy kształtowanie się i rozwój funkcji ruchowych czuciowych i poznawczych .

Właściwie dobrane ćwiczenia stymulujące układ przedsionkowy normalizują działanie systemu nerwowego. Wpływają również na rozwój funkcji słuchowo – językowych oraz na odbiór wrażeń przez inne systemy zmysłowe.

Niedojrzałość układu przedsionkowego przejawia się charakterystycznymi zaburzeniami w funkcjonowaniu dziecka na co dzień oraz trunościami w nauce .

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu przedsionkowego mogą mieć charakter podwrażliwości lub nadwrażliwości (niepewność grawitacyjna).

Dysfunkcje o charakterze podwrażliwości przedsionkowej przejawiają się

-wzmożoną potrzebą ruchu obrotowego

-obniżonym napięciem mięśniowym w obrębie ciała i aparatu mowy

-utrzymaniem nieprawidłowej postawie ciała

-wzmożonym napięciem w kończynach

-zaburzeniami równowagi

Zaburzenia w kontroli postawy

-słaba współpraca w zakresie obu stron ciała

Niepewność grawitacyjna  -dysfunkcje o charakterze nadwrażliwości przedsionkowej – przejawiają się

-lękiem przed oderwaniem stóp od podłoża

-szuraniem nogami

-chorobą lokomocyjną

-lękiem przed ruchem obrotowym i ruchem w tył

-strachem przed upadkiem lub wysokością

-niechęć do huśtawek , zjeżdżalni , karuzeli , zabaw na trampolinie

-problem z oceną odległości

System propriocepcji blisko współpracuje z układem przedsionkowym , odbiera informację z mięśni , stawów, ścięgien .Prawidłowe działanie tego systemu wpływa na sprawne poruszanie się i wykonywanie  czynności ruchowych bez konieczności kontroli wzrokowej .Pomaga budować schemat ciała i poczucie, gdzie znajdują się nasze części ciała i jak się poruszają .Układ proprioceptywny ma duży wpływ na rozwój funkcji motorycznych i koordynację ruchów .

Charakterystyczne objawy zaburzeń w zakresie propriocepcji to :

-niekontrolowane chaotyczne ruchy

-dążenie do mocnego uścisku

-u małych dzieci tendencja do gryzienia i szczypania siebie i innych

-niszczenie zabawek i przedmiotów z powodu braku kontroli nad własnym dotykiem

ŻRÓDŁO

Bożena Odowska – Szlachcic  „Terapia Integracji Sensorycznej „