ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 03 czerwiec 2013 17:21

Bajka o Słońcu, Księżycu i Ziemi

Napisane przez Anna Zalewska

W roku szkolnym 2012/2013 Grupa teatralna „Tacy Sami” przygotowała adaptację baśni litewskiej „O Słońcu, Księżycu i Ziemi”. Przyjęliśmy konwencję spektaklu opartą na elementach pantomimy i gry z rekwizytem. Opowieść ilustrują zmieniające się na scenie obrazy tworzone przez aktorów, całość podkreśla światło ultrafioletowe. Na szczególną uwagę zasługuje tło muzyczne, specjalnie skomponowane na potrzeby spektaklu przez zaprzyjaźnionego muzyka z białostockiej formacji Newspaperflyhunting. Michał Pawłowski, bo o nim mowa, dodatkowo użyczył swojego głosu, wcielając się w rolę narratora.

Spektakl został zaprezentowany podczas następujących przeglądów:

  1. 18.04.2013 - XI Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem” (organizator: Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku, Fundacja FORS-ITIS)
  2. 09.05.2013 - III Przegląd teatrów szkolnych „Teatr i Świat Wartości” (organizator:  SP Nr 15 w Białymstoku, MODM Białystok)

Nasze występy cieszyły się uznaniem publiczności i jury, a świadczą o tym przyznane nam WYRÓŻNIENIA.

Jak co roku, również i tym razem, z przyjemnością zaprezentowaliśmy się na XX Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej (organizator: STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „Otwierajmy Serca” przy DPS w Białymstoku)