ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 16 maj 2020 09:35

Dziękujemy!

Napisane przez dyrekcja

podziekowanie firma

 

           Dziękujemy Firmie EXPERTEAM sp. Z.O.O.
   Państwu Annie i Tomaszowi Rusieckim za przekazanie
               40 przyłbic naszym pracownikom.
     Cieszymy się,
że mamy nowych Przyjaciół szkoły.