ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 04 wrzesień 2020 20:40

Zaczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 !

Napisane przez Justyna Trochimczuk

W tym roku 1 września i inauguracja nowego roku szkolnego wyglądały w naszej szkole inaczej niż zwykle. Nie było uroczystego apelu z uwagi na panujące obostrzenia. Odbyły się jedynie spotkania z panią dyrektor szkoły i wychowawcami naszych najmłodszych klas. 2 września pełni entuzjazmu spotkaliśmy się w szkole i rozpoczęliśmy zajęcia stacjonarne. Było to niewątpliwie wielkie przeżycie dla całej społeczności szkolnej po tak długiej przerwie. Wdrożone zostały procedury bezpieczeństwa, wszyscy się do nich przyzwyczajamy. Dbajmy o siebie nawzajem, przestrzegając ich,wszystko to w trosce o nasze zdrowie. Serdecznie powitaliśmy wszystkich uczniów, a w szczególności tych, którzy pierwszy raz rozpoczynają naukę w naszej szkole. Wielką niespodzianką dla wszystkich okazał się nowy, piękny plac zabaw. Zabawa na nim dostarczy wiele radości… :-)Ten rok szkolny z pewnością będzie wyjątkowy, pełen nowych wyzwań i zadań do zrealizowania, powodzenia!

Zapraszamy do krótkiej fotogalerii z pierwszego tygodnia nauki i zabawy w szkole :-)