ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 07 wrzesień 2020 19:04

Medale "Diligentiae"

Napisane przez Mariola Zwolińska

Dnia 2 września 2020 r. uczeń Kuba Szendomierski wraz z wychowawczynią panią Mariolą Zwolińską otrzymali z rąk Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego medale i dyplomy "Diligentiae". Gratulujemy!