ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 24 wrzesień 2020 19:29

UROCZYSTE OTWARCIE INTEGRACYJNEGO PLACU ZABAW

Napisane przez Katarzyna Siemienowicz

10 września 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowego placu zabaw. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali : wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty P. Beata Wielgat, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych  w Białymstoku wraz z uczennicą , przewodnicząca Rady Rodziców, przedstawiciel Fundacji Drzewo i Jutro – główny darczyńca , przedstawiciel Firmy Saternus- wykonała placu zabaw. Zapraszamy na chwilę wspomnień.