ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 24 wrzesień 2020 20:07

Poznajemy zasady ruchu drogowego

Napisane przez Alicja Olech

Jak co roku we wrześniu przypominamy sobie zasady poruszania się na drodze. Światła uliczne oraz pasy na przejściach dla pieszych nie mają przed nami żadnych tajemnic. Nie zapomnieliśmy też o założeniu odblasków, aby być dobrze widocznym na drodze.