ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
niedziela, 04 październik 2020 17:02

Sprzątanie Świata - Polska 2020

Napisane przez Małgorzata Tenderenda
Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych przystąpiła do ogólnopolskiej akcji odbywającej się w trzeci weekend września ,,Sprzątanie Świata" organizowanej przez Fundację ,,Nasza Ziemia". Uczniowie z oddziałów przy Domu Pomocy Społecznej posprzątali teren leśny znajdujący się w obrębie posesji oraz wykonali plakat promujący hasło tegorocznej akcji: ,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję".
Młodzież z ul. Krakowskiej z wielką starannością sprzątała plac szkolny.