ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 09 październik 2020 18:40

Projekt edukacyjny "Wielozmysłowe cztery pory roku"

Napisane przez Małgorzata Szkiłądź
We wrześniu odziały rewalidacyjno-wychowawcze funkcjonujące przy DPS rozpoczęły realizację projektu edukacyjnego pt. „Wielozmysłowe cztery pory roku”. Bezpośredni kontakt z przyrodą zachwyca i daje wiele radości.