ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 13 październik 2020 18:00

Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci

Napisane przez Małgorzata Tenderenda

13 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Elektrośmieci. Jest to to ogólnoświatowe wydarzenie, zainicjowane przez stowarzyszenie WEEE Forum. Oficjalnym organizatorem działań w Polsce jest ElektroEko - Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo Rozwoju.

 Nasza placówka zbiera elektrośmieci w ramach udziału w ogólnopolskim programie ,,Moje miasto bez elektrośmieci"

Akcja trwa do 15 .10. 2020r.