ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 30 październik 2020 09:18

Akcja Sprzątanie Świata

Napisane przez Joanna Żarska

Uczniowie oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych przy Domu Pomocy Społecznej, we wrześniu czynnie wzięli udział w tegorocznej akcji Sprzątania Świata. Porządkowali teren wokół Domu Pomocy Społecznej, przypomnieli sobie również zasady związane z segregacją śmieci. Wykonali też plakat, który codziennie przypomina nam, że dbanie o świat wokół nas, jest naszą wspólną sprawą.