ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 09 listopad 2020 20:27

Październik- Międzynarodowy Miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej

Napisane przez Joanna Żarska

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej. W jego obchody włączyli się również nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych przy Domu Pomocy Społecznej, tworząc książeczki do czytania uczestniczącego. Przygotowane pomoce uwzględniają bieżące potrzeby uczniów i wychowanków i dostosowane są do ich aktualnych możliwości komunikacyjnych oraz zainteresowań. Wspólne czytanie to czas budowania kontaktu i pozytywnych emocji pomiędzy uczniem, a nauczycielem. Wykorzystywanie książeczek podczas zajęć rozwija umiejętności komunikacyjne, takie, jak: naśladownictwo dźwięków, wymiana wzrokowa, wzbogacanie słownika biernego i czynnego, posługiwanie się symbolem w komunikacji.