ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 30 listopad 2020 21:24

Podsumowanie akcji „Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC”

Napisane przez Elżbieta Oksiejczuk-Prusak

Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłym roku włączyła się do międzynarodowej akcji, której celem jest propagowanie wiedzy na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Tegoroczne hasło brzmiało „Wspólnie przełamując milczenie”. Aby skuteczniej wspierać rozwijanie kompetencji komunikacyjnych naszych uczniów, tym razem postanowiliśmy przygotować książeczki do czytania „uczestniczącego”. Jest to technika edukacyjna dedykowana dzieciom słabo mówiącym i niemówiącym, zakładająca naprzemienne odtwarzanie tekstu. Podczas interaktywnego czytania dziecko ma możliwość uczestniczenia w procesie czytania, co stymuluje jego myślenie, naukę języka, nowego słownictwa oraz ułatwia rozumienie i zapamiętywanie czytanego tekstu. Często wymaga adaptacji - książek o specjalnej konstrukcji i narzędzi do komunikacji. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu nauczycieli powstało kilkanaście bardzo różnych książeczek, z których nasi uczniowie posługujący się AAC z chęcią i dużym zaciekawieniem korzystają. Obcowanie z książką to świetna zabawa, dzięki której nasi podopieczni mają również wiele okazji do zastosowania lub doskonalenia umiejętności posługiwania się symbolami.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej wspólnej pracy.