ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 14 grudzień 2020 17:24

Żegnaj Kochana Dario...

Napisane przez admin

Ogromny ból, którego nie potrafimy wyrazić w słowach, zaszył się głęboko w naszych sercach. Chcemy zatrzymać wszystkie najpiękniejsze wspomnienia. Nie zapomnimy Twojego uśmiechu, ciepła, życzliwości i dobrego słowa, którymi nas obdarowywałaś DARIO.

Dyrekcja i cała społeczność szkolna ZPSW.