ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 22 grudzień 2020 20:03

Boże Narodzenie - życzenia

Napisane przez dyrekcja

zyczenia 2020

 

                                                                      Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy zaangażowali się
                                       w realizację tegorocznych Jasełek oraz wykonanie prezentów świątecznych.

                                                              Zapraszam do obejrzenia  ---> JASEŁKA 2020