ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 29 styczeń 2021 17:38

Nasz nowy autobus

Napisane przez dyrekcja

Tak, potwierdzamy już oficjalnie - na naszym placu stoi nasz wymarzony czerwony autobus :)

Autobus jest nowoczesny 20 osobowy (+ kierowca) z możliwością przewozu 3 osób na wózkach inwalidźkich. 

Zakupiony został ze środków PFRON i Miasta Białystok, jest przeznaczony do wyjazdów na szeroko pojętą rehabilitację. 

 

 

                 autobus 5         autobus 6       

                         Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania naszego marzenia !