ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 25 luty 2021 15:51

Zima- realizacja projektu edukacyjnego „Wielozmysłowe cztery pory roku”

Napisane przez Małgorzata Szkiłądź, Joanna Żarska

Kolejny etap realizacji projektu edukacyjnego pt. „Wielozmysłowe cztery pory roku” przyniósł wiele nowych doświadczeń i radości. Obfitująca w liczne zjawiska przyrodnicze zima, zainspirowała uczniów do aktywnych spotkań na świeżym powietrzu i służyła ekspresji plastycznej.