ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 25 luty 2021 16:00

Dokarmiamy ptaki zimą

Napisane przez Małgorzata Szkiłądź, Joanna Żarska

Zimą pamiętamy o dokarmianiu zwierząt. Zima, to trudny czas dla naszych skrzydlatych przyjaciół. Chętnie uczestniczymy w akcji ich dokarmiania, pomagając im w ten sposób przetrwać zimę. Na terenie DPS powstał nowy karmnik, a osobą odpowiedzialną za systematyczne wsypywanie pokarmu został wychowanek ORW Kamil. Wywiązuje się z tego obowiązku sumiennie.