ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
piątek, 05 marzec 2021 19:34

Innowacja „Smacznie, zdrowo, kolorowo”

Napisane przez Katarzyna Siemienowicz

 

W naszej placówce realizowany jest innowacyjny program „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Uczestniczy w nim kilkuosobowa grupa uczniów z klas V-VIII w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Celem nadrzędnym jestkształtowanie postaw prozdrowotnych podczas zajęć praktycznych.Uczniowie poznają zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów AGD, uczą się nakrywania do stołu, poznają i utrwalają zasady zachowania się przy stole, doskonalą umiejętność posługiwania się nożem i widelcem. Ponadto uczą się gotowania prostych potraw według instrukcji słownej i obrazkowej, wdrażają się do czynności porządkowych, kształtują postawę proekologiczną podczas segregacji odpadów. Udział w zajęciach korzystnie wpływa na doskonalenie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonali zmysł smaku i zapachu, wzmacnia poczucie własnej wartości i rozwija sferę poznawczą uczniów. Zapraszamy do galerii zdjęć.