ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 18 marzec 2021 20:45

Dzień Św. Patryka w Domu Pomocy Społecznej

Napisane przez Anna Ołdakowska

W dniu 17 marca uczniowie oddziałów szkolnych Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych przy Domu Pomocy Społecznej po raz pierwszy uroczyście obchodzili Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii.

Święty Patryk, to misjonarz i organizator życia religijnego w Irlandii. Wyjaśniał istotę Trójcy Świętej na przykładzie trójlistnej koniczyny, która stała się symbolem „Zielonej Wyspy”. Według tradycji to od św. Patryka wywodzi się zwyczaj zwoływania na modlitwę za pomocą dzwonu, rozpowszechniony później w całym świecie.

Nasi uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono. Słuchając pięknej irlandzkie muzyki obejrzeli prezentacje o Irlandii, poznali symbole tego kraju oraz piękne rytmiczne tańce. W ramach aktywności plastycznych każdy uczeń przygotował zieloną koniczynkę, wykorzystując różne techniki plastyczne.