ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 22 marzec 2021 17:19

Powitanie wiosny

Napisane przez Joanna Źarska

22.03.2021 uczniowie z oddziałów szkolnych przy Domu Pomocy Społecznej pożegnali zimę i przywitali nadchodzącą wiosnę. Odbył się uroczysty pochód z marzanną, były wesołe śpiewy i poszukiwanie oznak wiosny w najbliższym otoczeniu. Uczniowie bardzo entuzjastycznie pozbyli się marzanny jako symbolu odchodzącej zimy. Wszyscy czekają już na piękne, ciepłe, słoneczne dni, przepełnione zapachem budzącej się do życia przyrody.