ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 08 maj 2021 19:42

Zajęcia z hydroterapii 2020/2021 r.

Napisane przez Nauczyciele wychowania fizycznego

Ćwiczenia w wodzie mają doskonały wpływ w leczeniu i rehabilitacji naszych uczniów.

Dziękujemy za współpracę dla Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie, dzięki której uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach.

Zapraszamy do galerii.