ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Anna Małgorzata Samborska

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
poniedziałek, 10 styczeń 2022 22:33

„I Ty możesz zostać dziennikarzem sportowym”

Napisane przez E.J., A.P.

Dnia 08.10.21 r. grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w warsztatach „I Ty możesz zostać dziennikarzem sportowym”. Wychowankowie oraz placówka nagrodzeni zostali pamiątkowymi certyfikatami.

Organizatorem spotkania był p. Michał Pol, dziennikarz sportowy, prezes Fundacji Altera Vita.

Dziękujemy za cenną lekcję i czekamy na ponowne spotkanie J