ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Anna Małgorzata Samborska

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
sobota, 15 styczeń 2022 22:29

Stołówka dla ptaków

Napisane przez Justyna Trochimczuk

11.01.2022 r. w ramach szkolnego projektu edukacyjnego "Badacze przyrody i przyjaciele drzew" przygotowaliśmy stołówkę dla ptaków na naszym szkolnym placu. Nie zabrakło też zimowych obserwacji przyrodniczych, kontaktu z drzewami i wspólnych zabaw ze śniegiem. Przyroda zachwyca swym pięknem o każdej porze roku :-)