ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
wtorek, 08 luty 2022 20:52

AKTYWNA TABLICA II edycja

Napisane przez Justyna Trochimczuk

          W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła otrzymała środki finansowe z MEiN i przystąpiła do kolejnej edycji rządowego programu Aktywna Tablica. W październiku 2021 r. szkolnym e-koordynatorem wspierającym Dyrektora placówki w zakresie realizacji programu została pani Justyna Trochimczuk. Powołane zostały zespoły samokształceniowe nauczycieli. W grudniu 2021 r. został zakupiony nowy sprzęt w postaci Magicznej Ściany 2.0 oraz nowe oprogramowania takie jak: Pakiet Ekspert PERCEPCJA WZROKOWO-SŁUCHOWA, programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie naśladowania, mowa bierna, Autyzm. Mowa w kontekście społecznym, Pakiet multimedialny: Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, Akademia Bambika. Operacje myślowe na Magiczną ścianę, Pakiety pomocy „Niepełnosprawność intelektualna” i inne.

      Głównym celem programu jest możliwość stosowania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, a także podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bogata baza dydaktyczna w postaci nowoczesnych narzędzi cyfrowych, które zostały wybrane zgodnie z potrzebami naszych uczniów, przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych oraz będzie ogromnym wsparciem w terapii. Nauczyciele systematycznie poszerzają swoją wiedzę z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji, biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach, webinariach. W ramach programu Aktywna Tablica powołana została Międzyszkolna Sieć Współpracy nauczycieli naszej szkoły oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej Jasny Cel w Białymstoku. Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce AKTYWNA TABLICA zamieszczane będą scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).