ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
niedziela, 27 luty 2022 15:55

Zajęcia na pływalni

Napisane przez Edyta Jabłonowska

W roku szkolnym 2021/2022 kontynuowane są zajęcia  na pływalni, w których uczestniczy 9-ro uczniów naszej szkoły.

        Gimnastyka wodna  służy nie tylko celom sportowym, ale także użytkowym, zdrowotnym, higienicznym i leczniczym. Zdrowie, dobre samopoczucie oraz zwiększenie wydolności organizmu to podstawowe korzyści płynące z uprawiania pływania. Rozluźnienie i odciążenie poprawia koordynację nerwowo mięśniową oraz odpręża psychicznie. Stymulacja termiczna hartuje organizm. Zmienność stylowa pozwala harmonijnie rozwijać wszystkie mięśnie posturalne odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała.

Cele ogólne:

  • Propagowania pływania wśród uczniów
  • Dbanie o rozwój fizyczny uczniów i ich sprawność fizyczną
  • Poprawa wydolności organizmu
  • Wzmocnienie konstrukcji szkieletu kostnego
  • Nauka pływania i oswojenie uczniów ze środowiskiem naturalnym
  • Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na zajęciach sportowych
  • Zachęcanie do pływania rekreacyjnego
  • Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych
  • Korekta wad postawy

Zajęcia prowadzą: p. Edyta Jabłonowska, p. Anna Polubicka