ul. Krakowska 19, 15 - 875 Białystok tel/fax (85) 742-13-41 zpsw@um.bialystok.pl Dyrektor Dorota Rodziewicz

Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 35 Specjalna i Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku

Szkoła z tradycją, rok zał. 1975
Misja: Każdy uczeń zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywa najwyższe umiejętności, odnosi sukcesy, realizuje się jako członek społeczności.
czwartek, 21 kwiecień 2022 22:04

Zajęcia integracyjne dotyczące zdrowia

Napisane przez Małgorzata Szkiłądź

20 kwietnia 2022r. w oddziałach szkolnych przy Domu Pomocy Społecznej uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych dotyczących zdrowia. Spotkanie odbyło się we współpracy z Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w Białymstoku. Słuchaczki kierunku kształcenia Higienistka stomatologiczna w ciekawy sposób zaprezentowały treści dotyczące profilaktyki jamy ustnej. Inscenizacje pt. " Wizyta u dentysty", praktyczny pokaz higieny jamy ustnej z wykorzystaniem interesujących pomocy dydaktycznych i liczne niespodzianki sprawiły, że wszyscy uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się do zajęć wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności.